Nguyễn Văn B

Mã bảo hành7132023
Tên sản phẩmGS-7132022
Tên khách hàngNguyễn Văn B
Số điện thoại0909124121
Ngày mua1/2/2022
Hạn bảo hành1/2/2023 ( 12 tháng )